Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.06.2014

Warunki agrometeorologiczne

Przebieg pogody w ciągu ostatniego miesiąca był zróżnicowany. Druga połowa maja i początek czerwca były chłodne i deszczowe. W dzień temperatury wynosiły od 12 do 20 oC. W nocy temperatura oscylowała od 6 do 13 oC. Opady deszczu były dość intensywne, utrudniały prowadzenie prac polowych, lecz nie wyrządziły znaczących szkód w uprawach. W rejonie Dzierżoniowa od 9 marca do 10 czerwca spadło około 137 mm deszczu. Największe opady wystąpiły 16 maja (około 40 mm). W rejonie powiatu jaworskiego średnia miesięczna ilość opadów wynosiła 75 mm i była znacznie wyższa niż średnia miesięczna w rejonie. Od 5 czerwca nadeszła fala upałów ‒ temperatury dzienne przekroczyły 30 oC.

Stan upraw

  • Zboża

Stan upraw zbóż ozimych i jarych jest dobry. Zboża ozime po wykłoszeniu znajdują się w fazie nabierania ziarna. Żyto i jęczmień ozimy w fazie dojrzewania. Zboża jare ‒ w fazie kłoszenia. Plantacje kukurydzy słabe, liście są przebarwione i bardzo jasne. Przyczyną tego stanu zasiewów kukurydzy była pogoda w drugiej połowie maja z przewagą opadów i zimnych nocy. Obecna faza to 4-5 liści właściwych.

Zaobserwowano objawy porażenia mączniakiem prawdziwym zbóż, rdzą brunatną pszenicy oraz widoczne plamy septoriozy liścia na plantacjach pszenicy ozimej. Na jęczmieniu wystąpiła plamistość siatkowa i rynchosporioza. Na wielu plantacjach zaobserwowano skrzypionki oraz naloty mszyc zbożowych. Stan zachwaszczenia plantacji jest zróżnicowany, w zależności od tego, czy zabiegi były wykonane terminowo. W zbożach ozimych można zaobserwować miotłę zbożową, przytulię czepną, chaber bławatek, fiołek polny i mak. W zbożach jarych występuje głównie przytulia i ostrożeń polny

  • Rzepak ozimy

Rzepak ozimy znajduje się w fazie wypełniania łuszczyn. Strąki w tym roku są duże i zdrowe. Miejscami występuje porażenie chowaczem podobnikiem, słodyszkiem i pryszczarkiem kapustnikiem. W rejonie Ząbkowic zauważalne jest porażenie kiłą kapuścianą zwłaszcza na plantacjach, na których zbyt często uprawiany był rzepak oraz początek występowania zgnilizny twardzikowej. Uprawy w większości są dobrze utrzymane i wolne od chwastów.

  • Rośliny okopowe

Większość plantacji buraków cukrowych jest w dobrym stanie. Rośliny znajdują się w fazie zwierania rzędów. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami.

Ziemniaki wczesne, uprawiane pod osłonami są w trakcie zbioru, natomiast odmiany wczesne uprawiane w gruncie znajdują się w stadium kwitnienia. Odmiany średnio wczesne znajdują się w fazie zwierania międzyrzędzi, a odmiany późniejsze w fazie formowania krzaka.

Za 1 kilogram młodych ziemniaków trzeba zapłacić średnio 1,92 zł. Trwa dolistne dokarmianie mikroelementami. Pogoda sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej, występują pierwsze objawy porażenia. Pojawiła się stonka ziemniaczana oraz złoża jaj.

  • Rośliny sadownicze

Trwa zbiór truskawek i wczesnych odmian czereśni. Drzewa owocowe ‒ śliwy, morele i brzoskwinie znajdują się w fazie formowania owoców. Duże nasilenie jest mszyc, a w sadach czereśniowych występuje nasionnica trześniówka.

Sytuacja na rynkach skupu

Jednostki skupowe prowadzą prace przygotowawcze obiektów do akcji skupowej tegorocznych zbiorów. Ceny skupu wykazują niewielką tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 75,49 zł/dt (w ubiegłym miesiącu było to 77,97 zł/dt). Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 73,26 zł/dt (miesiąc temu było to 75,01 zł/dt). Średnia cena jęczmienia paszowego spadła o 2% i wynosi 70,42 zł/dt. Cena kukurydzy na ziarno nie zmieniła się i wynosi 66,00-75,00 zł/dt.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące, po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego są podobne, jak w ubiegłym miesiącu. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi 6,55 (spadek o 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca), maksymalna cena nie uległa zmianie i wynosi 8,50 zł/kg. Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie i kształtują się w przedziale od 3,90-5,60 zł/kg (średnio 4,94 zł). Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,95 zł/l do 1,70 zł/l, średnia cena za mleko wynosi 1,30 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi 2,03 zł/l, najczęściej uzyskiwana cena to 2,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre. W sprzedaży znajduje się pełen asortyment nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ceny nawozów są stabilne, nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 154,59  zł/dt, (bez zmian),
  • polifoska 8 – 197,09    zł/dt, (spadek ceny o 2%),
  • saletra amonowa 34% – 142,11   zł/dt (bez zmian).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.

Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony, a co z tego wynika mierne dochody. Powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie by ich powierzchnia wynosiła, co najmniej 0,1 ha.

Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik, wynosi 100 ha. Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, rolnik powinien posiadać plan zalesienia. O jego sporządzenie musi się zwrócić do nadleśniczego. 

W sześciu gminach województwa dolnośląskiego pracują już komisje ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską powodzi i przymrozków wiosennych.

źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Teresa Czaja DODR we Wrocławiu