Sprawozdanie z konferencji

29 lutego 2012 roku w hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyła się konferencja promująca projekt „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko-niemieckiej granicy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W konferencji, której organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, uczestniczył Lider Projektu, Partnerzy Projektu zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej oraz Partnerzy Wspierający.
Po części oficjalnej i powitaniu gości głos zabrała główny koordynator projektu z firmy Sandstein Neue Medien GmbH z Drezna Joanna Arndt, która przedstawiła cele i założenia projektu oraz wyjaśniła jak projekt będzie realizowany. Zaprezentowała również portal internetowy Via-gustica oraz aplikację na telefony komórkowe – narzędzia, za pomocą których będą promowane produkty turystyki wiejskiej z obszarów objętych wsparciem.
Następnie Dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Rajmund Papiernik przedstawił działania, jakie prowadzi Organizacja w zakresie wspierania rozwoju i promocji turystki wiejskiej na Dolnym Śląsku. Natomiast o tym, jak obecnie wygląda stan agroturystyki i jakie są możliwości jej rozwoju w obszarze wsparcia mówiła Agnieszka Kowalczuk-Misek, główny specjalista ds. rozwoju agroturystyki w DODR we Wrocławiu.
W drugiej części spotkania, w całości poświęconej usługom i produktom markowym pochodzącym z Dolnego Śląska Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Gór Stołowych Elżbieta Ulatowska opowiedziała o kreowaniu marki w działalności agroturystycznej i przykładach promocji usług agroturystycznych. Natomiast prezes firmy Wiza Lidia Jop, produkującej ceramikę artystyczną przedstawiła historię zakładu, osiągnięcia i zaprezentowała swoje wyroby. Stanisław Leń, zachęcił uczestników do odwiedzenia firmy Galicja z Niemczy, produkującej nagradzane w wielu konkursach wyroby mięsne, wytwarzane przy użyciu tradycyjnych metod. Produkty Galicji zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konferencji towarzyszyła wystawa produktów regionalnych, tradycyjnych i rękodzielniczych. Znalazły się na niej przedmioty i produkty, mogące być pamiątką turystyczną z obszaru objętego wsparciem. Były to np. Pierniczki Hrabstwa Kłodzkiego, wypiekane według receptury Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek w cukierni Kajzerka, ceramika bolesławiecka produkowana w firmie Wiza oraz materiały promocyjne i artykuły reklamowe Stowarzyszenia Agroturystycznego Gór Stołowych.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR we Wrocławiu