Promocja Projektu w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu

23 marca mieszkańcy Dolnego Śląska mieli okazję ponownie usłyszeć o nowej marce Via Gustica. Promocja projektu pn. „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” odbyła się w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu podczas Prezentacji wojewódzkich „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, współfinansowany ze środków EFRR. Zarówno uczestnicy Prezentacji czyli mieszkańcy obszarów wiejskich, jak i mieszkańcy Wrocławia i okolic, tłumnie odwiedzający Pasaż mogli dowiedzieć się o innowacyjnych instrumentach służących promocji terenów wiejskich wzdłuż granicy między Polską a Saksonią.

Promocja skierowana była nie tylko do oferentów chcących promować pod wspólnym logo produkty turystyki wiejskiej, ale również do odbiorców tych usług czyli mieszkańców Wrocławia, korzystających z wypoczynku na wsi, poszukujących żywnościowych produktów wysokiej jakości, czy lokalnego rękodzieła. Via Gustica czyli Droga Smaku, to wypoczynek w wiejskim środowisku i atrakcyjnym krajobrazie, kontakt z przyrodą, poznawanie lokalnej kultury i rzemiosła, atrakcje turystyczne czy regionalne smakołyki. Bogactwo regionów należy promować wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak tworzona w ramach projektu wielojęzyczna platforma internetowa, promująca tereny wiejskie na szerszą skalę oraz aplikacje na telefony komórkowe.

Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, potencjalni oferenci zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt. 

Izabela Michniewicz, DODR we Wrocławiu