Promocja Projektu podczas Ekologicznego Dnia Dziecka – Żyjemy w zgodzie z naturą

„Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” to projekt realizowany w ramach POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013, współfinansowany ze środków EFRR. Partnerem Wiodącym jest firma Sandstein Neue Mediaen GmbH z Drezna, a partnerem współpracy po stronie niemieckiej firma Marketing-Gesellschaft Oberlausitz Niederschlesien mbH z Bautzen. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląska Izba Gospodarcza realizują projekt jako polscy Partnerzy współpracy.

2 czerwca podczas imprezy plenerowej organizowanej na terenie Ośrodka pn. „Ekologiczny Dzień Dziecka – Żyjemy w zgodzie z naturą”, mieszkańcy Dolnego Śląska mogli zapoznać się z marką „Via gustica”. Tworzona w ramach projektu wielojęzyczna platforma to nowoczesne narzędzie służące do promocji terenów wiejskich z obszaru wsparcia poparte aplikacją na telefony komórkowe. Poprzez udział w projekcie oferenci usług turystyki wiejskiej mogą przedstawić swoją bogatą ofertę oraz zachęcić do przyjazdu na wieś i skorzystania z jej uroków, a twórcy ludowi i producenci produktów regionalnych i tradycyjnych zaprezentować szeroką gamę wyrobów rękodzielniczych oraz produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych na podstawie dawnych przepisów i receptur. Dolnoślązacy uczestniczący w niedzielnej imprezie mogli również skosztować tych niepowtarzalnych w smaku wyrobów, które były dostępne przy stoisku informacyjno – degustacyjnym. 

Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, potencjalni oferenci zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt. 

Izabela Michniewicz
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu