Promocja projektu - Via gustica w plenerze

1 września to dzień pod znakiem karpia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. W niedzielę imprezą plenerową zorganizowaną na terenie Ośrodka przez stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz „Stawy Milickie” SA rozpoczęły się tegoroczne II Dni Karpia, a tym samym cykl wydarzeń promujących Dolinę Baryczy.

Zgodnie z tematyką królował wszechobecny karp, a goście mogli skosztować zupę i pierogi z karpia, karpia z pęczakiem i kurkami czy karpia wędzonego. Lokalni producenci produktów regionalnych i tradycyjnych oferowali wyroby rekomendowane znakiem "Dolina Baryczy Poleca". Imprezie towarzyszyły projekcje filmów przyrodniczych, zabawy edukacyjne, konkursy oraz występy zespołów muzycznych. Kilka tysięcy osób, odwiedzających tego dnia Ośrodek, mogło również po raz kolejny dowiedzieć się o innowacyjnych instrumentach służących promocji terenów wiejskich wzdłuż granicy między Polską a Saksonią. Promocja skierowana była nie tylko do oferentów chcących promować pod wspólnym logo produkty turystyki wiejskiej, ale również do odbiorców tych usług, w szczególności mieszkańców Wrocławia, korzystających z wypoczynku na wsi, poszukujących żywnościowych produktów wysokiej jakości, czy lokalnego rękodzieła.

Via Gustica czyli Droga Smaku, to wypoczynek w wiejskim środowisku i atrakcyjnym krajobrazie, kontakt z przyrodą, poznawanie lokalnej kultury i rzemiosła, atrakcje turystyczne czy regionalne smakołyki. Bogactwo regionów należy promować wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak tworzona w ramach projektu wielojęzyczna platforma internetowa, promująca tereny wiejskie na szerszą skalę oraz aplikacje na telefony komórkowe. Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację, potencjalni oferenci zapoznali się z warunkami przystąpienia i koniecznymi do złożenia dokumentami, a także z kalendarzem imprez, podczas których Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zamierza promować projekt.

Izabela Michniewicz
Specjalista ds. pozyskiwania danych 2