Prenumerata

Koszt prenumeraty

Rocznej:

  • 45,00 zł - odbiór u doradcy
  • 65,40 zł - z wysyłką pocztową

Półrocznej:

  • 24,00 zł - odbiór u doradcy
  • 34,20 zł - z wysyłką pocztową

WPŁATY

PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA „TWÓJ DORADCA - ROLNICZY RYNEK”
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
53-033 WROCŁAW, UL. ZWYCIĘSKA 8
NR KONTA  46 1130 1033 0018 8190 0120 0004


Wypełniony kupon należy wysłać do redakcji pocztą lub faksem, razem z dowodem wpłaty.