Interwencja I.14.1.1 Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników, objęta Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczyni się do realizacji celu przekrojowego XCO, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania. 

Podczas szkoleń realizowanych w ramach I etapu operacji, uczestnicy uzyskają wiedzę w określonych zakresach tematycznych, tj.:

  • Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt;
  • Ekoschemat – dobrostan zwierząt; 
  • Normy i wymogi warunkowości; 
  • Zakwaszenie i wapnowanie gleby. 

Efektem realizacji I etapu operacji będzie przeszkolenie 1 050 osób.