Rozwój serowarstwa farmerskiego i zagrodowego

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i zagrodowych oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizują projekt „Rozwój serowarstwa farmerskiego i zagrodowego”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Operacja polega na wydaniu publikacji przedstawiającej dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w serowarniach zlokalizowanych na terenie trzech województw – dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego oraz zorganizowaniu konferencji, podczas której zostaną omówione tematy związane z przetwórstwem mleka, turystyką serowarską, szlakiem serowym, zostaną przedstawione dobre praktyki w przetwórstwie farmerskim i zagrodowym. 

Grupą docelową konferencji będą rolnicy, osoby związane zawodowo z produkcją serowarską i innych produktów mlecznych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką, doradcy. 

Cel operacji:

  • przeszkolenie uczestników konferencji w obszarze przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego i wspólnej promocji produktów,
  • wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Całkowita wartość dofinansowania: 55 965,00 zł