Operacja „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w maju br. zrealizował ostatnie bezpłatne szkolenia dla rolników w ramach operacji „Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim”.

Celem operacji było upowszechnienie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż, a także poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek.

W terminie styczeń-maj 2019 r. podczas zorganizowanych 25 szkoleń na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego przeszkolono 617 osób. Zakres programowy szkoleń obejmował m. in. informacje dotyczące:

  • podstawowych zasad uprawy zbóż, w tym nawożenia,
  • doboru odmian i stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz ich wpływu na jakość i wielkość plonu,
  • kształtowania, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywania,
  • zasad uprawy konserwującej, np. bezorkowej, pasowej,
  • zasad integrowanej ochrony zbóż.
     

Organizatorzy zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Szkolenia przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR