Druga edycja bezpłatnych programów doradczych dla rolników

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został beneficjentem poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020” – druga edycja.

Realizujemy dwuletnie, bezpłatne programy doradcze, które obejmują tysiąc gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Śląska. Każdy rolnik otrzyma pomoc w  realizacji zobowiązań wynikających z tzw. programu azotanowego dotyczącego ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W zależności od potrzeb rolnika doradca pomoże w:

  • analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa,
  • ocenie stopnia dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
  • przeanalizowaniu możliwości  rozwoju  poprzez przeprowadzenie planu modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa,
  • wyborze sposobu realizacji praktyk zazielenienia.

Programy doradcze są realizowane zgodnie z metodykami doradzania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

Małgorzata Wajtkus DODR