AG-Forum Ekologiczna hodowla pszczół na Dolnym Śląsku – 2013.11.19

 

 Seminarium
„Ekologiczna hodowla pszczół na Dolnym Śląsku”

projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”

19.11.2013 r., Pasieka Wojków - Kowary (Dolny Śląsk)

 

Firma EkoConnect e.V, partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu zorganizował w dniu 19 listopada 2013 r. w pasiece Wojków koło Kowar seminarium poświęcone ekologicznemu pszczelarstwu.

Program wizyty obejmował:

  • Przegląd metod hodowli pszczół odpornych na warrozę – prof. dr Kaspar Bienefeld – Instytut Pszczelnictwa w Hohen Neuendorf e.V oraz Uniwersytet Humbolda w Berlinie
  • Wymagania dotyczące pasiek ekologicznych i certyfikacji produktów pszczelarskich w Polsce
    - Marcin Gąbka – Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.
  • Przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w ekologicznej hodowli pszczół – Bernd Reichel, pasieka ekologiczna Gäa e.V, Rabenau.

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia gościnnego gospodarstwa pszczelarskiego państwa Doroty i Grzegorza Mendaluk, w którym od lat prowadzi się  produkcję różnych gatunków miodu, zaopatrując rynek w ten lokalny produkt. W gospodarstwie prowadzona jest również działalność edukacyjna.

Uczestnikami wizyty byli rolnicy - pszczelarze oraz doradcy rolniczy z Dolnego Śląska i Saksonii ( z obszaru wsparcia). Seminarium dało możliwość pogłębienia wiedzy z zakresie hodowli pszczół zgodnej z ochroną środowiska oraz dyrektywami Unii Europejskiej, pozwoliła na nawiązanie kontaktów, wzajemną wymianę doświadczeń oraz umożliwiła poznanie dobrych praktyk stosowanych przez doświadczonych pszczelarzy w ich gospodarstwach.

Było to trzecie z czterech seminariów zaplanowanych w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum) ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
– Saksonia 2007-2013.

Barbara Borysewicz

Kierownik Projektu