DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023 11:28:57
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon świdnicki
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w styczniu 2023 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
1Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka. szkolenie on-line 2023-01-03 godz. 09:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | Dzierżoniów Barbara Staciwa
tel. 74 831-28-92 

2Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę. szkolenie on-line 2023-01-04 godz. 09:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | Dzierżoniów Barbara Staciwa
tel. 74 831-28-92 

3Dobre praktyki rolnicze mające wpływ na ograniczenie emisji amoniaku do środowiska. szkolenie on-line 2023-01-05 godz. 09:00  
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | Dzierżoniów Barbara Staciwa
tel. 74 831-28-92 

4Zasady prowadzenia ekologicznej produkcji rolnej – jak zostać rolnikiem ekologicznym. szkolenie on-line 2023-01-09 godz. 09:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | Dzierżoniów Barbara Staciwa
tel. 74 831-28-92 

5Dobre praktyki w uprawie gleb- ochrona przed erozją szkolenie on-line 2023-01-10 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Dzierżoniów Małgorzata Wójcik
tel. 74 831-28-92

6Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2023-01-11 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Dzierżoniów Małgorzata Wójcik
tel. 74 831-28-92

7Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2023-01-12 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Dzierżoniów Małgorzata Wójcik
tel. 74 831-28-92

8Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne szkolenie 2023-01-20 godz. 08:00  
  Dzierżoniów, Restauracja Wilczy Głód, ul. S. Staszica 32 | Dzierżoniów Małgorzata Wójcik
tel. 74 831-28-92

9Normy i wymogi wzajemnej zgodności. szkolenie 2023-01-25 godz. 09:00 
  Hotel Delta In ul. Bielawska 14, 58-200 Dzierżoniów | Dzierżoniów Barbara Staciwa
tel. 74 831-28-92 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
10Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2023-01-09 godz. 8:00  
  PZDR Kłodzko | Kłodzko Patrycja Lewandowska

11Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2023-01-10 godz. 8:00  
  PZDR Kłodzko | Kłodzko Patrycja Lewandowska

12Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie on-line 2023-01-11 godz. 08.00  
  PZDR Klodzko | Nowa Ruda Danuta Cybulska

13Normy i zasada wzajemnej zgodności szkolenie 2023-01-17 godz. 09:00 
  Hotel Alpejski Polanica-Zdrój | Powiat Kłodzki Janusz Redmerski

14Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2023-01-18 godz.08.00 
  PZDR Klodzko | Nowa Ruda Danuta Cybulska

15Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – program azotanowy szkolenie on-line 2023-01-19 godz. 08.00  
  PZDR Klodzko | Nowa Ruda Danuta Cybulska

16 Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich szkolenie 2023-01-26 godz. 10.00  
  Dom Ludowy Podhalanka Krosnowice | Kłodzko Danuta Cybulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
17Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin szkolenie 2023-01-12 godz. 10:00  
  PZDR Świdnica ul. Wałbrzyska 25 | Świdnica Iwona Polak

18Dobre praktyki produkcyjne w gospodarstwach ekologicznych szkolenie 2023-01-25 godz. 09:00  
  Kalno, świetlica | Żarów Iwona Polak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
19Upowszechnianie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt (bydła, owiec, kóz, świń, koniowatych, jeleniowatych i wielbłądowatych) w świetle nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt szkolenie on-line 2023-01-23 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Wałbrzych | Wałbrzych Joanna Niebieszczańska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
20Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2023-01-05 godz. 8:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie 748151751 Ewelina Potaczek

21Biologiczna ochrona roślin szkolenie 2023-01-09 godz. 8:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie 748151751 Ewelina Potaczek

22Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, zagrożenia, infekowanie, eliminacja. szkolenie 2023-01-11 godz. 8:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie 748151751 Ewelina Potaczek

23Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie 2023-01-13 godz. 8:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie 748151751 Ewelina Potaczek

24BHP w rolnictwie szkolenie 2023-01-16 godz. 8:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie 748151751 Ewelina Potaczek

25Normy i wymogi wzajemnej zgodności szkolenie 2023-01-30 godz. 9:00 
  Restauracja Dolnośląska ul. 1 Maja 2 | Ząbkowice Śląskie Krzysztof Dyda tel. 748151751
Uczestnictwo tylko na podstawie karty zgłoszeń.
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.