DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022 9:00:51
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: kamiennogórskiego
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w marcu 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
1Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka szkolenie on-line 2022-03-01 godz. 12:00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

2Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

3Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

4Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 12:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

5Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 10:00 
  PZDR Kamienna Góra, ul.J.Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

6 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 12:00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

7Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 12:00 
  PZDR Kamienna Góra, ul.J.Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

8Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 12:30 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

9Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 10:00 
  PZDR Kamienna Góra | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

10Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolne szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 8:00 
  PZDR Kamienna Góra | Kamienna GóraKatarzyna Banaś
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.