DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022 9:00:51
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: głogowskiego
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w marcu 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
1Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

2Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

3Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-15 godz.09:00 
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

4Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów

5Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

6Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 09.00 
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

7Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

8Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

9Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Interwencje rolnośrodowiskowo-klimatyczne szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.