V edycja wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika wiejska 2014"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w V edycji wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika wiejska 2014". Konkurs skierowany jest do organizacji prowadzących dokumentację kronikarską na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.

Celem konkursu jest promowanie działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez organizacje, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.

Dokumentacja konkursowa w postaci „Karty zgłoszenia do konkursu” oraz „Regulaminu konkursu” dostępna będzie na stronie internetowej www.dodr.pl oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.

Prawidłowo wypełnione karty wraz z materiałem kronikarskim należy przesłać w terminie
od 01.08.2014 do 31.08.2014 r.
na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

53 – 033 Wrocław

z dopiskiem „Konkurs na Najciekawszą kronikę wiejską 2014”

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu podczas X Dolnośląskiego Forum Kobiet.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi