Porozumienie o współpracy DODR, ARiMR i DIR

W piątek 30 grudnia zostało podpisane porozumienie o współpracy między trzema rolniczymi instytucjami – Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Sygnatariuszami dokumentu byli Dyrektor DODR Marek Tarnacki, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału ARiMR Magdalena Salińska i Prezes DIR Ryszard Borys.

Porozumienie zakłada organizację wspólnych szkoleń i konferencji dotyczących Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Celem tych działań jest jak najlepsze przygotowanie dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w PS WPR, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ekoschematów, obowiązujących od 2023 roku.

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację dobrowolnych praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Zostały one tak zaprojektowane, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe oraz zachęcić producentów rolnych do działań na rzecz środowiska i klimatu.