Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oławskim”

W dniach 3-4 listopada 2022 r. na terenie powiatu wrocławskiego odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oławskim”. W wyjeździe uczestniczyło 15 osób, wśród nich członkowie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oławskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Pierwszego dnia, podczas zajęć praktycznych, dr hab. Jacek Leśny, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom podstawowe zagadnienia meteorologiczne oraz pojęcia związane z retencją wodną. Uczestnicy mogli nauczyć się,  w jaki sposób poprzez obserwację tworzących się chmur, można ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia opadów na danym terenie. Dodatkowo uczestnicy poznali wzory służące do samodzielnego wyliczania retencji korytowej i glebowej oraz zapoznali się z obsługą Geoportalu. 

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili tereny należące do Nadleśnictwa Miękinia. Sekretarz Nadleśnictwa – Bartłomiej Maryniak zaprezentował urządzenia hydrotechniczne oraz oprowadził uczestników wokół zbiorników: Sulistrowiczki, Kąty Wrocławskie 1 oraz Kąty Wrocławskie 2, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa. Wspomniane zbiorniki zostały odtworzone w ramach „Małej retencji górskiej” i pełnią funkcję przeciwpowodziową. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Małgorzata Wierzbicka DODR