Wyjazd studyjny - Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego

Piętnaście osób wzięło udział w warsztatach serowarskich, podczas wyjazdu studyjnego zorganizowanego w dniach 21-22 lipca w ekologicznym gospodarstwie Wańczykówka, należącym do Lucyny i Sylwestra Wańczyków. Warsztaty serowarskie to część operacji „Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego”.

Wańczykówka to dobrze zorganizowane kompletne gospodarstwo ekologiczne w Krzeszowie. Cała działalność jest ze sobą powiązana – jest tu produkcja roślinna, zwierzęca, certyfikowana ekologiczna przetwórnia mleka – serowarnia, zajmująca się przetwórstwem mleka i konfekcjonowaniem produktów ekologicznych oraz sklep oferujący własne produkty oraz produkty ekologiczne i naturalne innych, lokalnych producentów, a także sklep dla serowarów.

W gospodarstwie prowadzony jest chów bydła mlecznego oraz kóz. Całość uzyskanego mleka przetwarzana jest we własnej przetwórni. Produkcja roślinna jest prowadzona głównie pod potrzeby produkcji zwierzęcej. Uprawiane są tu zboża, bobowate, mieszanki traw, uprawy warzywnicze, sadownicze i jagodowe oraz utrzymywane są trwałe użytki zielone – łąki i pastwiska. Można tu kupić warzywa, owoce oraz zboża. Produkty z gospodarstwa są sprzedawane we własnym sklepie, na zamówienie przez internet i telefon oraz poprzez Grupę Sprzedażową Z Ziemi, a także na kiermaszach jarmarkach czy targach. Wańczykówka prowadzi też działalność agroturystyczną i edukacyjną.

W gospodarstwie odbywają się warsztaty, podczas których zainteresowani wytwarzaniem serów i przetwórstwem mleka zdobywają serowarskie umiejętności. Działalność Wańczykówki jest  przykładem skracania łańcucha dostaw.

W warsztatach, podczas wyjazdu studyjnego wzięli udział rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich z Dolnego Śląska oraz przedstawiciele doradztwa rolniczego. Zajęcia odbywały się w przetwórni, będącej integralną częścią gospodarstwa (ekologiczne produkty przetworzone stanowią 90% jego przychodów).

Pod kierunkiem dyplomowanego serowara farmerskiego i właściciela gospodarstwa Sylwestra Wańczyka, uczestnicy wytwarzali sery twarogowe, podpuszczkowe, jogurty oraz napoje z fermentowanego mleka (zsiadłe mleko, kefir i maślanka). Wszystkie czynności wykonywali samodzielnie. Później oceniali efekty swojej pracy, próbując produktów.

Ponadto uczestnicy zapoznali się z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i wyzwaniami, jakie stawia rolnictwu. W trakcie wyjazdu przeprowadzono wykład na temat dobrych praktyk produkcyjnych z zachowaniem higieny produkcji oraz różnych form i możliwości prowadzenia przetwórstwa w gospodarstwie. Pierwszy dzień warsztatów zakończył się edukacyjną kolacją pokazującą, jak wykorzystać różne rodzaje sera w przygotowywanych daniach.

Europejski Zielony Ład zakłada rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego. Komisja Europejska wyznaczyła ambitny cel dla UE, w postaci zwiększenia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego do 25%, do 2030 roku. Unijne cele dotyczą także środowiska i rolnictwa. Ich centralnym elementem jest zrównoważony system żywnościowy. Aby je osiągnąć, należy podjąć działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa, sprzedaży wytworzonych produktów oraz skracania łańcucha dostaw. Wszystkie te elementy są realizowane w gospodarstwie Lucyny i Sylwestra Wańczyków i uczestnicy warsztatów mogli się z nimi zapoznać.

Celem operacji Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rozpoczynania produkcji ekologicznej oraz jej prowadzenia, przetwórstwa, organizacji gospodarstwa ekologicznego i sprzedaży wytworzonych produktów, a także zasad prowadzenia produkcji rolnej, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa w tym zakresie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).