Zmiany klimatu a rolnictwo cz. II

W dniach od 21 października 2015 r. do 20 stycznia 2016 roku Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin i Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu organizują cykl seminariów naukowych.

28 października 2015 roku tematem seminarium było globalne ocieplenie klimatu.

Seminarium zatytułowane „Globalne ocieplenie klimatu. Winny jest człowiek?” Poprowadzone zostało przez dr hab. Jerzego Drzewieckiego.

Jest to temat niezwykle ważny w obecnych czasach, szczególnie ze względu na wysoki rozwój gospodarczy na świecie.

Instytucje międzynarodowe zajmujące się zjawiskiem globalnego ocieplenia podają, że obecnie odnotowuje się najwyższe stężenie, CO2 od 800 lat, za co w 95 % odpowiedzialny jest człowieka. Za najwyższą emisję gazów do atmosfery odpowiedzialne są sektory energetyki, transportu, rolnictwa, ale również przemysł i przerób odpadów.

W sektorze rolnictwa wzrastająca hodowla zwierząt przyczynia się do nadmiernej produkcji metanu. Gaz ten jest wielokrotnie silniejszy od dwutlenku węgla. Stanowi aż 51% całkowitej światowej emisji gazów cieplarnianych. Tak wynika z raportu opublikowanego w 2009 r. przez Worldwatch Institute. Z raportu FAO (2004r.) wynika, że bydło w Europie jest źródłem 9,5 mln ton metanu rocznie. Problem z emisją metanu będzie wzrastał w najbliższych dekadach, gdyż wszelkie doniesienia wskazują, że globalne spożycie mięsa i mleka ulegnie podwojeniu.

Przewiduje się, że do końca XXI wieku temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5 – 6°C, będzie więcej suszy i powodzi, poziom oceanów podniesie się o 26-98 cm, roztopią się lodowce (w tym wieczna zmarzlina) dojdzie do zalania terenów położonych poniżej poziomu mórz np. Holandia, czy otoczonych morzami np. Wielka Brytania, Floryda, nastąpi zubożenie bioróżnorodności, ekspansja inwazyjnych gatunków roślin (np. nawłoć kanadyjska), nastąpią również światowe konflikty związane z brakiem dostępu do wody.

Istnieją również opinie, że globalne ocieplenie jest wynikiem naturalnych zjawisk na Ziemi jak zmiany w ruchu orbitalnym.

Dyskusje w tym zakresie doprowadziły do pojawienia się pytania czy globalne ocieplenie to nie problem ekonomiczno – polityczny?

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzone są różne działania m. in. finansowanie alternatywnych źródeł energii i ograniczenie wycinek lasów.

Dominika Jankowska, Edyta Rzeźnik
DODR we Wrocławiu