Zboża jare. Nowe odmiany w Krajowym rejestrze

Trzynaście nowych odmian

ZBOŻA JARE. Nowe odmiany w Krajowym rejestrze

Do Krajowego Rejestru wpisano trzynaście nowych odmian zbóż jarych. We wtorek 17 stycznia w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych. Było to pierwsze spotkanie Komisji w nowej czteroletniej kadencji (2017-2020). Tematem posiedzenia były nowe odmiany zbóż jarych, które miały zostać wpisane do Rejestru.

Przed rozpoczęciem obrad hodowcy i użytkownicy odmian przedstawili nowe informacje i argumenty przemawiające za rejestracją nowych odmian. Po ich wysłuchaniu pozytywnie zaopiniowano wpisanie 13 nowych odmian zbóż jarych do Krajowego Rejestru.

Poniżej krótka charakterystyka nowych odmian oraz zamieszczone w tabelach wyniki, jakie odmiany te uzyskały w doświadczeniach rejestrowych

Pszenica jara

Jarlanka (SMJ 613)

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rdzę brunatną oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny o dość małej wysokości , przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnie, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

 

Frajda (KOH 5714)

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści – dość duża, na septoriozy liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

 

Jęczmień jary

Esma (AC 10/508/24)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na plamistość siatkową dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i zawartość białka w ziarnie dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Plenność dobra do bardzo dobrej.

zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Accordine (AC 10/734/33)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Plenność średnia.

zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Ovation (LGB12-8317-A)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie. Plenność dość dobra.

zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

 

Xanthe (NORD 12/2412)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Plenność średnia.

zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Bente (NORD 13/1114)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Odporność na ciemnobrunatną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie. Plenność dobra do bardzo dobrej.

zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Airway (NOS 19057-56)

Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża.

zgłaszający: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.

 

Ramzes (STH 9914)

Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

 

Teksas (STH 10214)

Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

 

OWIES ZWYCZAJNY

Armani (d. BAUB 13.4007)

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na rdzę owsa dość mała, na helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia. Rośliny niskie, o dość dobrej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren i wyrównanie ziaren dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka średnia, tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Zgłaszający: IGP Polska sp. z o. o.

 

Kozak (d. STH 10914)

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę owsa - średnia, na septoriozę liści i helmintosporiozę – dość duża. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość wczesny. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziaren dość małe. Zawartość białka średnia, a tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR

 

Monsun (d. NORD 14/124)

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską średni i bez łuski – dość duży. Odporność na mączniaka prawdziwego dość mała, rdzę owsa, septoriozę liści i helmintosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym dość duża, wyrównanie ziaren średnie Zawartość białka dość duża, tłuszczu średnia .Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Zgłaszający: Saaten – Union Polska sp. z o. o.

Table z danymi zamieszczone w galerii poniżej

Adam Skórka

Inspektor COBORU

SDOO Zybiszów