Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.

ASF jest chorobą, która po raz pierwszy w historii wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy centralnej w roku 2014. Po raz pierwszy w historii ASF ujawnił się w populacji dzików.

Wystąpienie ASF ma ogromne konsekwencje ekonomiczne. Kraj, w którym stwierdzono przypadki (u dzików) lub ogniska (u świń) może stracić prawo eksportu świń oraz wieprzowiny.

Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest mechaniczne wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada. ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną. W Polsce jak dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek oraz dziki. Biorąc powyższe pod uwagę ochrona stad przed chorobą nie jest prosta.

Przyczyny ognisk ASF w Polsce w roku 2016:

1. nielegalny handel chorymi świniami

2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze – właścicielami chlewni),

3. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami wolnymi od tej choroby,

4. zanieczyszczona ASFV słoma,

5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.

 

Biorąc pod uwagę wymienione przyczyny ognisk ASF u świń zaleca się następujące podstawowe zasady ochrony stad przed ASF.

Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF :

1. Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł.

2. Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakikolwiek – bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi zwierzętami, w szczególności dzikami.

3. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych.

4. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.

5. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami.

6. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”.

7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki.

8. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.

9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.

10. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

Zgłoszenie inspekcji weterynaryjnej podejrzenia ASF w chlewni i laboratoryjne potwierdzenie tego faktu gwarantuje właścicielowi świń uzyskanie pełnego odszkodowania za straty związane z wybuchem choroby w przypadku, gdy przestrzegał ustanowionych zasad bioasekuracji.

Materiał opracowany przez PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH .

Lista terenów zagrożonych występowaniem ASF:

  • w  województwie podlaskim - powiaty: hajnowski, białostocki,  bielski, grajewski, łomżyński,  moniecki, wysokomazowiecki i zambrowski oraz tereny miast: Białystok,  Łomża;
  • w województwie mazowieckim - gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim; gminy: Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim; gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim oraz powiaty: łosicki, ostrowski i tereny miasta Siedlce;
  • w województwie lubelskim - powiat bialski.
     

ARiMR zamieściła na swojej stronie ważny komunikat dla posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt.

Agencja informuje, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się oni do biura powiatowego Agencji w celu:
-    uzyskania numeru producenta,
-    numeru siedziby stada,
-    zgłoszenia świń do rejestru.

W przypadku zgłoszenia się we wskazanym terminie nie będą stosowane kary finansowe za wcześniejsze niedopełnienie obowiązków posiadacza zwierząt. Natomiast po dacie 5 października br. prowadzone będą intensywne kontrole gospodarstw. Ujawnienie w ich wyniku posiadania świń bez dopełnienia obowiązku ich zgłoszenia, skutkować będzie nałożeniem kary finansowej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Więcej informacji dotyczących ASF - www.minrol.gov.pl