Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Konferencja Poprawa efektywności chowu bydła mięsnego w warunkach Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”
Zmodyfikowano: 25.11.2020

W czwartek 19 listopada odbyła się wideokonferencja Poprawa efektywności chowu bydła mięsnego w warunkach Dolnego Śląska – grupa operacyjna „Wołowina z Zielonej Doliny”. Konferencja została zrealizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu we współpracy z Dolnośląską Zieloną Doliną sp. z o. o. oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Prelegentów oraz uczestników konferencji – producentów i hodowców bydła mięsnego, rolników oraz doradców przywitali: Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, prof. dr hab. Jan Twardoń z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Urszula Mikiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Zielonej Doliny sp. z o. o.

Prof. dr hab. Marcin Gołębiewski z Instytutu Nauk o Zwierzętach, przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omówił zagadnienia związane
z krzyżowaniem towarowym oraz żywieniem krów mamek. Prof. dr hab. Jan Twardoń przedstawił wykład dotyczący zarządzania rozrodem w stadach bydła mięsnego. Kolejny
z prelegentów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Karol Wolski omówił model produkcji łąkowej dla potrzeb hodowli bydła mięsnego w rejonie górskim.
Prof. dr hab. Wojciech Kruszyński w swoim wystąpieniu poruszył kwestię wykorzystania metod genetycznych w doskonaleniu bydła mięsnego. Nie zabrakło omówienia najgroźniejszych chorób bydła oraz ich profilaktyki – dr Michał Bednarski Z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu scharakteryzował choroby zakaźne występujące w stadzie, a prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak przedstawił profilaktykę chorób cieląt. Na zakończenie konferencji dr inż. Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie omówiła z jakimi problemami spotykają się hodowcy bydła mięsnego z Kotliny Kłodzkiej.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Magdalena Kuryś DODR