Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

IV Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 26.10.2020

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zorganizował IV spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego.

W spotkaniu 21 października uczestniczyło prawie osiemdziesiąt osób, w tym przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rolnicy, producenci, przedstawiciele instytucji, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich z województwa dolnośląskiego, jak i innych województw zainteresowani tematyką. Spotkanie moderował Dyrektor Ośrodka Marek Tarnacki oraz dolnośląski broker innowacji, Zbigniew Dąbrowski.

Zgodnie z propozycjami zgłaszanymi przez uczestników podczas poprzednich spotkań, prof. dr hab. Roman Kołacz z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu omówił zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mięsnego.

O tym, co hodowca powinien wiedzieć na temat zaburzeń płodności u bydła mięsnego mówił dr Grzegorz Dejneka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie dr Jarosław Pacoń przedstawił, w jaki sposób inwazje pasożytnicze u bydła mięsnego wpływają na ich produkcyjność. Wykładowcy udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników spotkania.

W związku z wysokim zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 spotkanie Zespołu Tematycznego odbyło się w formie zdalnej. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przesłanie tematów, którymi są zainteresowani oraz pytań, na które chcieliby uzyskać odpowiedzi. Ułatwiło to przygotowanie zakresu tematycznego kolejnego spotkania, odpowiadającego na potrzeby i spełniającego oczekiwania hodowców bydła mięsnego.

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

Izabela Michniewicz, DODR

Galeria zdjęć