Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny - Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego
Zmodyfikowano: 27.06.2022

Wizyta w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym „Wańczykówka” jest kolejnym etapem projektu „Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego”, realizowanego w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Do udziału w wyjeździe studyjnym, zaplanowanym na 21-22 lipca zapraszamy rolników ekologicznych, którzy prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą, zainteresowanych przetwórstwem mleka w gospodarstwie.

Wańczykówka to dobrze zorganizowane, kompletne gospodarstwo ekologiczne, w którym cała działalność jest ze sobą powiązana. Jest tu produkcja roślinna i zwierzęca, przetwórnia mleka – serowarnia oraz sklep. W gospodarstwie prowadzone są też warsztaty serowarskie i agroturystyka. Jego właściciel, Sylwester Wańczyk razem z innymi rolnikami założył Grupę Sprzedażową z Ziemi, w której promuje swoje produkty ekologiczne i prowadzi sprzedaż bezpośrednio klientom, realizując ideę krótkich łańcuchów dostaw.

W 2021 roku gospodarstwo zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. To jedyne gospodarstwo na Dolnym Śląsku, w którym działalność ekologiczna i edukacyjna jest realizowana w tak szerokim zakresie.

Europejski Zielony Ład stawia duże wyzwania przed rolnictwem. Przewiduje rozwój prośrodowiskowych systemów prowadzenia produkcji rolniczej, w tym znaczący rozwój rolnictwa ekologicznego. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska w strategii bioróżnorodności i „Od pola do stołu”. KE wyznaczyła ambitny cel dla Unii Europejskiej, w postaci zwiększenia do 25% upraw w systemie rolnictwa ekologicznego, do 2030 roku. Cele w ramach tych strategii dotyczą także środowiska i rolnictwa. Ich centralnym elementem jest zrównoważony system żywnościowy. Aby je osiągnąć, należy podjąć działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa, sprzedaży wytworzonych produktów oraz skracania łańcucha dostaw. Rolnictwo ekologiczne to już nie wizja przyszłości, a konsekwentne budowanie rzeczywistości.

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rozpoczynania produkcji ekologicznej oraz jej prowadzenia, przetwórstwa, organizacji gospodarstwa ekologicznego oraz sprzedaży wytworzonych produktów, a także zasad prowadzenia produkcji rolnej, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa w tym zakresie.

Pobierz:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Monika Miniewska, Urszula Bogusiewicz DODR