Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dzień Pola w SDOO Zybiszów - relacja
Zmodyfikowano: 17.06.2022

W czwartek 9 czerwca rolnicy i doradcy zapoznali się z wynikami prac doświadczalnych nad rzepakiem oraz pszenicą ozimą i jarą. Prowadzący zaprezentowali i porównali kondycję różnych odmian rzepaku i wpływ postępu hodowlanego na rozwój odmian pod kątem uzyskiwanego plonu i ich odporności na choroby i agrofagi.

Dzień Pola to prezentacja poletek doświadczalnych roślin uprawnych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, organizowana we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022.

Uczestników spotkania przywitał Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk i Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Dyrektor Marek Tarnacki mówił o opłacalności produkcji, która jest kluczowym czynnikiem przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności gospodarczej, także rolniczej. Przy rosnących cenach środków do produkcji rolnej możemy zmniejszać koszty, stosując odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa dolnośląskiego, przebadane w ramach doświadczalnictwa odmianowego i dostosowane do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych.

Dyrektor SDOO Zybiszów przedstawił gatunki roślin włączonych do doświadczeń Wartości Gospodarczej Odmian (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) prowadzonych w SDOO w Zybiszowie. Koordynatorzy doświadczeń oprowadzili uczestników warsztatów po poletkach doświadczalnych i zaprezentowali wykorzystywane technologie oraz główne założenia doświadczeń. Wyniki badań roślin uprawianych na poletkach doświadczalnych są brane pod uwagę przy tworzeniu listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) dla Dolnego Śląska. Kluczowa jest wysokość i jakość plonu jak również odporność i tolerancję na choroby grzybowe, stresy spowodowane niekorzystnym przebiegiem pogody w okresie wegetacji, odporność na wyleganie a w przypadku gatunków ozimych – zimotrwałość.

Pszenica ozima

Na poletkach w SDOO Zybiszów, w ramach doświadczeń PDO wysiano 57 odmian pszenicy ozimej i 16 odmian pszenicy jarej, na glebach klasy II. Przedplonem dla pszenic była soja, kukurydza i burak cukrowy. W jej uprawach zastosowano dwa poziomy intensyfikacji produkcji. Gatunek ten, ze względu na duży udział w zasiewach cieszył się szczególnym zainteresowaniem odwiedzających.  Na poletkach można było zobaczyć różnice odmianowe, a koordynatorzy odpowiadali na pytania rolników i doradców.

Odmiany pszenicy wpisane w tym roku na LOZ dla Dolnego Śląska to ozime – KWS Donovan i LG Keramik oraz jara WPB Troy.

Rzepak ozimy

Doświadczenia rzepakowe były kolejnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy Dnia Pola. Na poletkach w Zybiszowie 27 sierpnia 2021 roku wysiano 58 odmian rzepaku na glebach klasy IIIa. Przedplonem dla rzepaku ozimego było żyto ozime, pszenica ozima i kukurydza.

W tym roku na LOZ dla Dolnego Śląska zostało wpisanych pięć odmian rzepaku ozimego – Marc KWS, Trezor, Artemis, Aurelia i DK Expansion.

Agnieszka Siegel DODR

 

Galeria zdjęć