Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2022 roku
Zmodyfikowano: 03.06.2022

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
zaprasza do udziału
 
w XV ogólnopolskim Konkursie na najlepsze
Gospodarstwo Ekologiczne w 2022 roku

etap wojewódzki

 

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy zakończyli okres przestawiania gospodarstwa, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.  W konkursie nie mogą brać udziału laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w 2019 –  2021 roku, zdobywcy pierwszych miejsc, Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 1 lipca 2022 r. na adres:
DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, którego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Laureaci konkursu w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska  DODR we Wrocławiu.

Urszula Bogusiewicz tel.: 713398185 wew.: 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl

 
Do pobrania: