Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pożyczki dla producentów świń z obszarów ASF znowu dostępne
Zmodyfikowano: 16.05.2022

Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2022 rok, ARiMR wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych producentom świń, którzy utrzymywali te zwierzęta na obszarach ASF. Wypłata tych środków następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki.

Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 roku. Agencja udzieliła na takich zasadach 910 pożyczek na kwotę nieco ponad 187 mln zł. Tylko w tym roku  zainteresowanym przyznano 157 pożyczek w kwocie 45 mln zł.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. To wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Pożyczkobiorcą.

Maksymalny okres spłaty takiej pożyczki to 10 lat, a jej wysokość zależy od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w danym stadzie w 2018 roku, a także od wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Nabór wniosków o pożyczkę jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski można składać do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

ARiMR