Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów
Zmodyfikowano: 06.05.2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wniosków o dofinasowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się do 17 czerwca.

To pomoc dla nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, po uznaniu grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim – 9%, w trzecim – 8%, w czwartym – 7%, w piątym – 6%. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR do 17 czerwca. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać listem poleconym.

Do rejestru prowadzonego przez ARiMR wpisano 735 aktywnych grup, zrzeszających ponad 9 tys. członków. Wsparcie przyznane grupom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to ponad 938 mln zł.

ARiMR