Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Dopłaty do nawozów
Zmodyfikowano: 27.04.2022

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 16 maja. Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny kupił między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 roku.

To pieniądze dla rolnika, który:

  1. posiada numer identyfikacyjny,
  2. jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi agresją na Ukrainę,
  3. złożył wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

        –  na dofinansowanie nawozów mineralnych kupionych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r.

Wniosek o pomoc należy złożyć do 16 maja w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wysokość wsparcia

Dopłaty do nawozów przysługują do powierzchni upraw rolnych zadeklarowanych wcześniej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2022 roku (nie więcej niż 50 ha). Stawka pomocy to maksymalnie:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i  pastwisk,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe dokumentujące zakup nawozów mineralnych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
  • Dodatkowo rolnik może dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zakup nawozów między 1 września 2020 r. a 15 maja 2021 r. W przypadku ich braku, pomoc zostanie wyliczona na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra rolnictwa.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/doplaty-do-nawozow--sprawdz-procedure-ubiegania-sie-o-pomoc.

Źródło: ARiMR