Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wyjazd studyjny - Rolnictwo regeneratywne w ramach Zespołu tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego
Zmodyfikowano: 20.05.2022

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza  25-26 maja do udziału w wyjeździe studyjnym „Rolnictwo regeneratywne w ramach Zespołu tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego”.

Rolnictwo regeneratywne odtwarza i utrzymuje potencjał plonotwórczy gleby. Ten cel można osiągnąć poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu. Oznacza to, że rolnictwo regeneratywne jest prowadzone zgodnie z zasadami i praktykami rolniczymi, które zwiększają bioróżnorodność, wzbogacają glebę, a także poprawiają stan wód i ekosystemu. Wykorzystują szereg założeń systemu rolnictwa integrowanego, ekologicznego, permakultury czy rolnictwa precyzyjnego.

Podejmowane działania w ramach rolnictwa regeneratywnego to m.in.:

  • stosowanie międzyplonów, upraw okrywowych, upraw konserwujących i poprawa cech krajobrazu: ochrona gleb, ograniczenie utraty gleby wskutek erozji i zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie na zdegradowanych gruntach ornych,
  • ukierunkowane przekształcanie gruntów uprawnych w grunty ugorowane lub obszarów odłogowanych w trwałe użytki zielone,

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzą trzy gospodarstwa położone na terenie województwa lubuskiego, zajmujące się chowem i hodowlą bydła mięsnego. To gospodarstwa regeneratywne, w których zastosowano wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiązań służących redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy rolników, producentów, przedstawicieli instytucji, świata nauki, doradców, mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych tematyką z województwa dolnośląskiego oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich. Z uwagi na ograniczoną liczę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia.

Informacji udziela: Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71 339 80 21 wew. 150, e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Pobierz: Karta zgłoszenia (DOC - 155 kB)

Projekt opracowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR) dla województwa dolnośląskiego.

 

Źródło: Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego i Rady, Zrównoważony obieg węgla
Izabela Michniewicz DODR, red.

Informujemy, że wyjazd studyjny został odwołany. O nowym terminie poinformujemy na naszej stronie.