Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wniosek o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą aplikacji
Zmodyfikowano: 23.11.2021

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy i którzy nie złożyli do 15 października wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, mogą zrobić to do30 listopada za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Wniosek o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą aplikacji

Sposób postępowania

Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie i generowany jest protokół w przypadku gdy szkody spowodowane przez suszę są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Gdy, szkody zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja.

Protokół lub kalkulacja jest dostępna w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, po zalogowaniu się do tej aplikacji profilem zaufanym.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga opatrzenia go podpisem zaufanym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniając rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisane 18 listopada 2021 r.