Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Odpoczywaj na wsi”
Zmodyfikowano: 02.11.2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs zachęca uczniów do wypoczynku na polskiej wsi. Pokazuje także obszary wiejskie jako turystyczny rynek oferujący zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Promuje działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi” i popularyzuje twórczość plastyczną dzieci i młodzieży.

Konkurs rozpocznie się 2 listopada 2021 roku. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  1. I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej,
  2. II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

Konkurs przebiega w trzech etapach – szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, za który odpowiada Dyrektor szkoły, zakończy się wyborem sześciu wyróżnionych prac, czyli trzech prac w grupie dzieci z klas 0-III oraz trzech prac z klas IV-VIII. Prace te zostaną przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na terenie którego leży szkoła. Wojewódzka Komisja Konkursowa wybierze sześciu laureatów – po trzy prace w obu kategoriach wiekowych.

Następnie Kapituła Konkursowa powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłoni po trzech laureatów krajowych w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 21 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni w styczniu 2022 r. do Warszawy na uroczyste wręczenie nagród.

Załączniki