Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

VI Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego - relacja
Zmodyfikowano: 02.11.2021

Zielone rolnictwo
VI Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego

W środę 27 października Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zorganizował VI spotkanie Zespołu Tematycznego związane z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego „Zielone rolnictwo”.

Tematem przewodnim kolejnego spotkania były zmiany i założenia w ramach Zielonego Ładu w rolnictwie. Dr Stanisław Świtek z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił informacje opracowane na podstawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (według stanu na lipiec 2021) oraz materiały informacyjne dotyczące zasady wzajemnej zgodności (stan na luty 2021), a także dostępne materiały źródłowe i informacje branżowe.

Poinformował również, że ostateczny kształt przepisów, wymogów i regulacji w ramach Zielonego Ładu będzie się różnić od prezentowanych informacji, ze względu na trwające konsultacje i prace nad projektem. Celem spotkania było przygotowanie rolników i doradców do nowych wyzwań i szans w ramach Zielonego Ładu.

Uczestnikami spotkania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego byli rolnicy, producenci, przedstawiciele instytucji, świata nauki, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego jak i innych województw.

Zobacz prezentację " Zielony Ład - projekt i założenia" (PDF- 4,8 MB)

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć