Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma już 6 lat
Zmodyfikowano: 29.10.2021

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, to klucze do rozwoju polskiej produkcji rolniczej i polskiej wsi. Od sześciu lat pomaga w tym SIR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a wspierana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Transfer wiedzy z nauki do praktyki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym są kluczowe, aby zachować wydajność produkcji żywności, a jednocześnie podnosić jej jakość i ograniczać wpływ na środowisko. Skuteczną formą wdrażania innowacji są partnerstwa, które powstają w efekcie sieciowania (czyli łączenia różnych podmiotów w celu identyfikacji i realizacji wspólnych celów). Aby wzmocnić ten efekt, w 2015 roku, w Polsce utworzono Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Struktura Sieci

Struktura SIR opiera się o jednostki publicznego doradztwa rolniczego, które
są sprawdzonym łącznikiem pomiędzy ośrodkami naukowymi a praktyką rolniczą. Krajowym koordynatorem Sieci SIR jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, natomiast 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonuje zadania SIR w regionach. W terenie realizują je koordynatorzy SIR i brokerzy innowacji.

Wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń

Od początku swojej działalności SIR wspiera podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie i produkcji żywności. Głównym zadaniem Sieci jest ułatwianie wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie ich wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Łańcuch kontaktów

Jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI, składających wnioski o środki w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartością dodaną jest tworzenie łańcucha kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego i innymi podmiotami wspierającymi wprowadzanie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

– Działania Sieci SIR przez ostatnie 6 lat pokazały, jak ważną rolę odgrywa ona
w procesie efektywnego wspierania wdrażania innowacyjnych rozwiązań
do krajowej produkcji rolnej. Pomagamy identyfikować potrzeby, łączyć podmioty w celu realizacji wspólnych projektów oraz upowszechniać ich wyniki na szczeblu międzynarodowym. Przed nami nowe wyzwania związane z nową Wspólną Polityką Rolną, w tym ambitnymi celami Europejskiego Zielonego Ładu i strategii Od pola do stołu – mówi Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Sześć lat SIR

W ostatnich sześciu latach Sieć podjęła wiele działań, ułatwiających wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Organizowano konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne czy stoiska informacyjno-promocyjne i wystawy, produkowano filmy, wydawano publikacje i realizowano badania połączone z analizą obszarów problemowych. Pracownicy jednostek doradztwa rolniczego udzielali także indywidualnych konsultacji.

W ramach działalności SIR zrealizowano ponad 1 200 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 48 tysięcy osób. Dużą popularnością cieszyły się wystawy, targi i pokazy polowe. Zorganizowano ponad 200 konferencji, 340 szkoleń, seminariów i warsztatów oraz 240 wyjazdów studyjnych. Wydano łącznie ponad 120 materiałów drukowanych i elektronicznych, jak broszury, publikacje i ulotki. Wyprodukowano ponad 125 filmów, w tym materiałów telewizyjnych upowszechniających wiedzę o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Część inicjatyw Sieci na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sektora rolno-spożywczego. Należą do nich krajowe „Forum Wiedzy i Innowacji” i forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które dają duże możliwości wymiany wiedzy
i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów,
a także nawiązywania współpracy.

Pobierz  Broszurę podsumowującą dotychczasowe działania SIR (PDF - 1,43 MB)