Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Stawki dopłat do materiału siewnego 2021
Zmodyfikowano: 30.09.2021

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia podający stawki dopłat do materiału siewnego 2021.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 wynosi:

  • 74,76 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);
  • 119,62 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 373,80 zł – w przypadku ziemniaków.

Na dopłaty do materiału siewnego za 2021 rok przeznaczono kwotę wynoszącą 75 mln zł. Dopłaty do nasion za rok 2021 i ich stawki ustalono na podstawie powierzchni upraw do której złożono wnioski:

  • 784 089 ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych, a także pastewnych,
  • 28 582 ha  – w odniesieniu do roślin strączkowych,
  • 34 634 ha – w przypadku ziemniaków.

Źródło: RCL, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021