Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

XLI Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego - relacja
Zmodyfikowano: 28.09.2021

Konferencja "Tworzenie sieci kontaktów na sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska" i podsumowanie konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną, a także zakupy na kiermaszu produktów lokalnych, wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów.  W sobotę 25 września, we Wrocławiu odbyły się XLI Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego.

Na spotkanie przyjechali rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy, właściciele zagród edukacyjnych i przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich Dolnego Śląska oraz uczestnicy wojewódzkiego konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną. W tym roku DODR już po raz 41. Zorganizował imprezę, która służy promocji obszarów wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów w branży rolniczej na Dolnym Śląsku. Cel Dni Doradztwa to integracja i budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedsiębiorcami wiejskimi, producentami i handlowcami oraz pracownikami instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa w regionie.

O tym, że przykładem takiej współpracy może być modelowa winnica DODR, która powstała we Wrocławiu, mówił podczas otwarcia konferencji Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki. Podkreślił także, że celem dolnośląskich doradców jest rozwiązywanie problemów rolnictwa, rolników i mieszkańców terenów wiejskich w regionie. Pracownicy DODR oferują między innymi doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne, marketingowe i rolno-środowiskowo-klimatyczne czy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Magdalena Salińska, Zastępca Dyrektora wrocławskiego Oddziału Terenowego KOWR Urszula Ganczarek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski. 

Turystyka w sieci i marka regionu

Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska przywitała uczestników i organizatorów, podkreśliła także znaczenie rolnictwa oraz doradztwa rolniczego na Dolnym Śląsku. Podczas konferencji został odczytany list gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

W programie konferencji znalazły się wykłady dotyczące innowacyjnych rozwiązań stosowanych w turystyce. Agata Szumlakowska-Kwaśnik opowiedziała o sieciowaniu produktów turystycznych, natomiast o rosnącym znaczeniu Networkingu w budowaniu marki regionu mówiła właścicielka firmy Sky Rocket ze Świdnicy Justyna Wojciechowska.

Najlepsza dolnośląska zagroda

Konferencja była okazją do podsumowania i wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Wojewódzki koordynator Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych Agnieszka Kowalczuk-Misek i przewodnicząca kapituły konkursowej, zaprezentowała ofertę zagród, których właściciele stanęli na podium.

Laureaci konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska:

  • I miejsce – Marek Olszewski – zagroda edukacyjna „Cicha Bartna” z Bolkowic w powiecie jaworskim
  • II miejsce – Karolina Duć – zagroda edukacyjna „Ranczo szalony koń” z Brunowa w powiecie polkowickim
  • III miejsce – Bogusława i Agata Rudnickie – zagroda edukacyjna „Galeria pod aniołem” z Dobkowa w powiecie złotoryjskim.

Wyróżnienia w konkursie:

  • Aleksandra Sokołowska – zagroda edukacyjna – gospodarstwo ekologiczne „Kozia łąka” z Łomnicy w powiecie jeleniogórskim
  • Edward Szymczak – zagroda edukacyjna „Miodowa pasieka od pokoleń” z Gorzuchowa w powiecie kłodzkim.

Miłym akcentem spotkania były wystąpienia laureatów, którzy podkreślali pomoc doradców przy tworzeniu zagród edukacyjnych oraz popularyzowanie edukacji w gospodarstwach rolnych.

Owoce, miód, informacja

W tym samym czasie na zewnątrz, na terenie zielonym DODR trwał kiermasz produktów lokalnych wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów. Na stoiskach nie zabrakło warzyw, owoców, miodów, soków i innych przetworów wyprodukowanych na Dolnym Śląsku, a także rękodzieła. Na kiermaszu można było odwiedzić stoiska informacyjne i skorzystać z wiedzy specjalistów Oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., Urzędu Statystycznego, gdzie można było skorzystać z pomocy rachmistrzów i wziąć udział w Spisie Powszechnym, a także Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu czy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Konferencja oraz konkurs realizowane są w ramach operacji pt. „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR