Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wojewódzki etap Konkursu "Doradca Roku" rozstrzygnięty
Zmodyfikowano: 27.09.2021

W czwartek, 23 września odbyły się obrady Komisji w II edycji Konkursu „Doradca Roku”. Do etapu wojewódzkiego zgłoszonych zostało sześcioro kandydatów.

Komisja w składzie dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej Urszula Solińska-Marek oraz Monika Siarkiewicz – Główny Specjalista w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oceniała osiągnięcia kandydatów z roku poprzedzającego Konkurs, czyli 2020.

Ocenie podlegała m. in. współpraca z rolnikami i innymi podmiotami w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy i informacji, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, opracowanie i udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych czy doskonalenie własne doradcy.

Wyniki wojewódzkiego etapu Konkursu „Doradca Roku”:
I miejsce – Monika Miniewska – Główny Specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
II miejsce – Magdalena Charytanowicz – Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lubinie
III miejsce ex aequo – Janina Iwona Turowska – Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Miliczu oraz Arkadiusz Dulemba – Główny Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Lubinie

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.

Magdalena Kuryś DODR

Galeria zdjęć