Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Zapraszamy na Wielkie SER-wowanie
Zmodyfikowano: 05.08.2021

 

 

Zapraszamy na Targ sera Wielkie SER-wowanie, czyli wydarzenie plenerowe zaplanowane w niedzielę 19 września, dostępne dla szerokiej publiczności (wstęp wolny), podczas której będzie można spróbować i kupić sery kilkudziesięciu producentów.

Trzecia edycja „Wielkiego SER-wowania” jest organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Celem imprezy jest wspieranie rozwoju serowarstwa, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących lokalnego przetwórstwa, a także zachęcanie do tworzenia partnerstw realizujących przedsięwzięcia w zakresie produkcji oraz promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. To także wymiana wiedzy, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. I na koniec – wskazanie konsumentom bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas Targów SERA.

Informacji udziela: specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agnieszka Krzeszewska, tel. 71 339 80 21 wew. 175, e-mail:agnieszka.krzeszewska@dodr.pl

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Agnieszka Krzeszewska DODR