Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Fundusze promocji na platformie eRolnik
Zmodyfikowano: 02.07.2021

Podmioty zobowiązane do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych mogą złożyć deklarację FPZ f1 za pośrednictwem strony internetowej erolnik.gov.pl. Warunkiem skorzystania z możliwości jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021 r. na platformie usług eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Od tego momentu uczestnicy funduszy promocji mają możliwość złożenia dokumentu:

 1. bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
 2. listownie,
 3. za pośrednictwem ePUAP,
 4. drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu eRolnik.  

Do zadań KOWR należy wyłącznie administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy. Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

 • Fundusz Promocji Mleka;
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 • Fundusz Promocji Ryb;
 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.)

Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych. Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Pobierz plakat (PDF - 175 kB)

KOWR