Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs fotograficzny - PROW 2014-2020 w obiektywie
Zmodyfikowano: 28.06.2021

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym promującym dobre praktyki PROW 2014-2020 „PROW 2014-2020 w obiektywie". Termin składania prac upływa 30 września.
 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych ‒ dla osób w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.

Cele konkursu:

  • identyfikacja, gromadzenie i rozpowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020, w szczególności tzw. dobrych praktyk,
  • ukazanie człowieka i korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście zrealizowanych operacji,
  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów,
  • budowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku,
  • ukazanie odbiorcom PROW 2014-2020 rozwiązań, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Wydział Obszarów Wiejskich,
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław,
z dopiskiem na kopercie: konkurs „PROW 2014-2020 w obiektywie”.

Termin składania prac konkursowych upływa 30 września 2021 r. Decyduje data dostarczenia pracy do siedziby Urzędu.

Więcej informacji na temat konkursu pod linkiem: http://dolnoslaskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-2014-2020-w-obiektywie