Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Modernizacja gospodarstw – pięć naborów w jednym terminie
Zmodyfikowano: 02.06.2021

Od 21 czerwca można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” i to we wszystkich pięciu obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 19 sierpnia.

Po raz pierwszy w tym samym terminie zostaną zorganizowane nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia – rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C), a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: 

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł,
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł,
  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, maksymalna wysokość pomocy wynosi – 200 tys. zł,
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest przyznawana w postaci dofinansowania danej inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  W przypadku, gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację  gospodarstw rolnych” można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

ARiMR