Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Zmodyfikowano: 14.04.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP i objętym jej Honorowym Patronatem. Konkurs, organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, polega na zaprezentowaniu działalności KGW w formie opisowej oraz w formie materiału audiowizualnego. Prace można przesyłać do 18 kwietnia.

Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności kół gospodyń wiejskich w obszarach – społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach konkursu zostaną wybrane najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej, a także przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną do 18 kwietnia 2021 r.  na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Do pobrania:

Agnieszka Krzeszewska DODR