Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Aktualności, Zapowiedzi

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat
Zmodyfikowano: 16.03.2021

W poniedziałek, 15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 – dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego – za rok 2021. Wnioski można składać do 17 maja.

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu wsparcia

Płatności bezpośrednie:

 • w ramach płatności do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75 ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka).
 • w ramach płatności do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha;
 • Ponadto, zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce – przeczytaj ważną informację dotyczącą konopi odmiany Finola.

Działanie dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

 • rozszerzenie zakresu wsparcia o owce;
 • odstępstwo od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym – dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;
 • wprowadzenie degresywności płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych;
 • określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym – zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić w terminie przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020:

 • skrócenie do 3 lat okresu realizacji nowych zobowiązań ekologicznych;
 • podwyższenie średnio o 27% stawek płatności dla pakietów/wariantów działania;
 • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych- wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

Wnioski o przyznanie płatności składamy w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Ważne zmiany od 2021 roku:

 • wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej (brak możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian). Kierownik biura powiatowego ARiMR jest zobowiązany do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet;
 • wypełniając wniosek rolnik podaje informacje na temat poszczególnych upraw. Dotyczy to wszystkich rolników, nie tylko tych, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Zebrane informacje służyć będą realizacji działań PROW.
 • Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. (związku z tym, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, jednak nie później niż do 11 czerwca 2021 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania wsparcia w kampanii 2021 roku dostępne są w zakładkach na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego w celu umówienia wizyty. Doradcy pomogą w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a także przygotują plan poprawy dobrostanu zwierząt, dla producentów starających się o dopłaty dobrostanowe.

źródła: arimr.gov.pl, www.gov.pl/web/rolnictwo