Zagrody edukacyjne

Wieś wzbudza ciekawość i coraz częściej jest celem podróży rodzin z dziećmi, wycieczek szkolnych i turystów indywidualnych. Idealnym miejscem, by poznać wieś od podszewki są zagrody edukacyjne, gdzie podczas przygotowanych przez rolników programów edukacyjnych można zaznajomić się ze specyfiką działalności rolniczej, tradycyjnymi zawodami czy też dowiedzieć się więcej nt. produkcji zdrowej żywności.

Tworzenie oferty edukacyjnej
Funkcja edukacyjna wsi i gospodarstwa wiejskiego zaczęła kształtować się wraz z rozwojem turystyki wiejskiej i agroturystki. Jej zaplecze edukacyjne stanowią wszelkie budynki gospodarcze (stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, itp.), budynki służące przetwórstwu (młyny, serowarnie, dojrzewalnie, „domowe piekarnie”, pracownie pszczelarskie, itp.) oraz rzemiosłu. Warunkami sprzyjającymi do prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie jest jego położenie, sprzęty rolnicze i gospodarstwa domowego, obecność zwierząt hodowlanych i uprawy.

Tworzenie oferty edukacyjnej w gospodarstwie agroturystycznym odbywa się poprzez przygotowanie programu i zaprezentowanie jego etapów podczas warsztatów, pokazów, szkoleń, pogadanek, ścieżek przyrodniczych czy zielonych szkół. W ramach takich zajęć mogą odbywać się np. pokazy przetwarzania zboża, warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej czy lekcje przyrody na łonie natury.

Korzyści
Zajęcia edukacyjne mogą przynieść korzyści zarówno dla rolników, jak i dla szkolnictwa. Szkoły zyskują urozmaicony proces kształcenia wprowadzając ćwiczenia praktyczne oparte o poznanie rolnictwa i wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Dla rolnika jest to dodatkowe źródło dochodu, okazja do spotkania z potencjalnymi konsumentami i uwieńczenie trudu włożonego w pracę w gospodarstwie.

Krajowa Sieć Zagród Edukacyjnych
Zapraszamy do udziału w Sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych. Projekt ten jest realizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Projekt służy:

 1. Podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnieniu wiedzy nt. pochodzenia żywności;
 2. Różnicowaniu pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich;
 3. Zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.

W ramach Sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoje oferty w ogólnopolskim systemie internetowym i wymieniać swoje doświadczenia. Udział w Sieci jest bezpłatny.
Wystarczy jedynie:

 • zapoznać się z regulaminem i spełniać minimalne wymagania obligatoryjne, realizować minimum dwa cele edukacyjne oraz posiadać uprawy lub zwierzęta gospodarskie do prezentowania podczas zajęć,
 • wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy DODR we Wrocławiu. 

Uczestnicy Sieci uzyskują prawo do używania logo zagrody edukacyjnej. Więcej informacji nt. funkcjonowania zagród edukacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl lub w serii poradników wydanych przez CDR O/Kraków dostępnych w siedzibie DODR we Wrocławiu:

 1. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym
 2. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstw edukacyjnego
 3. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych
 4. Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego
 5. Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwach rolnych
 6. Możliwości finansowania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych

Dokumenty związane z przystąpieniem do Sieci dostępne są na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl oraz w siedzibie DODR we Wrocławiu.

Doradztwo
Informacji nt. zagród edukacyjnych udziela specjalista ds. agroturystyki p. Agnieszka Kowalczuk-Misek – koordynator wojewódzki Sieci Zagród Edukacyjnych w województwie dolnośląskim. 

Kontakt:
DODR Wrocławiu przy ul. Zwycięska 8
tel. 71/339-80-21/22 wew. 152, 
e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl