Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej produkcji zwierzęcej (AG-Forum)

 Seminarium I
„Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej produkcji zwierzęcej”

projekt „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)”

02.10.2013 r., Gospodarstwo Ladusch (Saksonia) – Kreba-Neudorf

 

Firma EkoConnect e.V, partner projektowy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizował w dniu 02 października 2013 r. w gospodarstwie Ladusch w  Kreba - Neudorf w Saksonii seminarium poświęcone zabiegom weterynaryjnym w ekologicznej produkcji zwierzęcej .

Program wizyty obejmował:

  1. Przegląd metod leczenia i praktyk zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa - dr Evelin Ullrich – LfULG- Zakład Produkcji Zwierzęcej
  2. Strategie postępowania przy pasożytach przewodu pokarmowego przeżuwaczy - prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  3. Zastosowanie alternatywnych metod leczenia przy narodzinach cieląt, chorobach młodych i problemach metabolicznych - lek. wet. Stephanie Giere – Stara Kamienica
  4. Dobre praktyki stosowane w gospodarstwie w zakresie chowu i leczenia krów mlecznych, jałówek i cieląt - Bernhard Steinert – gospodarstwo biodynamiczne Demeter - Hohnstein

 

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia gościnnego gospodarstwa państwa Steffenai Ramony Ladusch, w którym prowadzi się  produkcję zwierzęcą - rasy krów Gallowey oraz działalność agroturystyczną. Przy gospodarstwie działa sklep firmowy, w którym sprzedawane są tradycyjne i lokalne produkty. W gospodarstwie prowadzona jest również działalność edukacyjna.

Uczestnikami wizyty byli rolnicy oraz doradcy rolniczy. Wizyta dała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz  poznania dobrych praktyk stosowanych w weterynarii przy ekologicznej hodowli zwierząt.

Było to pierwsze z czterech seminariów zaplanowanych w ramach projektu „Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum) ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Barbara Borysewicz

Kierownik projektu