Wycofanie linuronu

Substancja czynna linuron, która była dopuszczona do stosowania w uprawach:  bobiku, grochu pastewnego, kukurydzy, lnu oleistego i włóknistego, łubinu, słonecznika, soi i ziemniaka została wycofana z rynku.

Na mocy rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 10.02.2017 r. dla tej substancji nie odnowiono zatwierdzenia. Rolnicy mogą wykorzystywać zapasy do 3 czerwca 2018 r. (zgodnie z art.46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Z kolei okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji mija 3 grudnia 2017 r.

Herbicydy w których można znaleźć tę substancję czynną to: Afalon Dyspersyjny 450 SC, Aflex Super 450 SC, Datura 500 SC, Dongola 450 SC, Harrier 295 ZC, Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC, Linur 450 SC, Linurex 500 SC, Nightjar C 450 SC, Nuflon 450 SC.