V Krajowe Dni Pola Boguchwała 2024

Poletka doświadczalne, gatunki i odmiany roślin uprawnych, setki zwierząt, nowoczesne rozwiązania w rolnictwie, występy regionalnych zespołów, rękodzieło, degustacje, maszyny rolnicze – to atrakcje dla odwiedzających Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w piątek, sobotę i niedzielę 14-16 czerwca. Tegoroczne V Krajowe Dni Pola zostały zorganizowane pod hasłem „Nowoczesne rolnictwo”. 

Krajowe Dni Pola to impreza przygotowywana przez kolejne Ośrodki Doradztwa Rolniczego, z myślą o rolnikach, dla rolników i dzięki rolnikom. 

Tegoroczna edycja Krajowych Dni Pola ma szczególny charakter, gdyż zbiega się z 20 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnie dwadzieścia lat to czas dynamicznego rozwoju i przemian w polskim rolnictwie. Członkostwo w UE otworzyło przed nami wiele możliwości, w tym dostęp do funduszy europejskich, nowoczesnych technologii oraz europejskich rynków zbytu. Dni Pola są również okazją do podsumowania tych osiągnięć i spojrzenia w przyszłość – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Dni Pola zostały podzielone na strefy

Strefa Nauki i Doradztwa

W Strefie swoją ofertę przedstawiły instytuty naukowo-badawcze, ośrodki doradztwa rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu. Przez trzy dni można było odwiedzać stoiska, brać udział w konkursach, pokazach, panelach dyskusyjnych i warsztatach. Nie zabrakło również rozrywki dzięki grom, konkursom i wyzwaniom. Przy okazji uczestnicy mogli zdobyć profesjonalną wiedzę w dziedzinach związanych z rolnictwem. Zaprezentowano zagadnienia popularyzujące naukę, zgodne z myślą przewodnią Krajowych Dni Pola. W tej części można było spotkać się i wymienić doświadczeniami z przedstawicielami jednostek doradztwa rolniczego oraz pracownikami instytutów naukowo-badawczych.

Na stoisku Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego można było skorzystać z porady doradców, zaopatrzyć się w fachowe wydawnictwa, a także spróbować lokalnej i regionalnej żywności wysokiej jakości z gospodarstw Kiszonki Sznajderów z Doliny Baryczy, Dyniowy zakątek, Wańczykówka, Banaś Gospodarstwo Sadowniczo-Ogrodnicze, Pierniki Wrocławskie Rodzinna Manufaktura Piernika, Gospodarstwo Rolne Szczypiorki i Sery Lutomierskie z Gór Sowich.

W pierwszym dniu został zorganizowany Dzień Młodego Rolnika, podczas którego zostały pokazane nowości w branży, ale i tradycje polskiej wsi, połączone z nowoczesnymi rozwiązaniami, wiedzą naukową i doświadczeniem praktyków. Zaplanowano lekcje polowe poświęcone nowoczesnym technologiom rolniczym, a także warsztaty, pokazy i konkursy, które miały na celu zachęcenie do pogłębiania wiedzy o rolnictwie.

Strefa ogrodnictwa

Strefa ogrodnictwa to kolekcja roślin zielarskich i tradycyjnych odmian drzew owocowych. Było to ponad 60 gatunków ziół i prawie 30 dawnych odmian drzew owocowych, które można było zobaczyć rosnące w jednym miejscu na polu doświadczalnym.

Pole doświadczalne

W sezonie wegetacyjnym 2023/2024 na polu doświadczalnym przeważały zbożowe kultury ozime. Przeprowadzano badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na pszenicy ozimej, jęczmieniu, pszenżycie oraz zbożach jarych, takich jak pszenica, bobik i konopie włókniste. Dodatkowo prowadzone były doświadczenia nawozowe we współpracy z producentami środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Doświadczenia dotyczyły różnych odmian roślin uprawnych – zbożowych ozimych i jarych, ziemniaków, roślin bobowatych, mieszanki traw, rzepaku ozimego oraz kukurydzy. Na polu doświadczalnym testowano również nowoczesne technologie uprawy w ramach eksperymentów łanowych. Na polu doświadczalnym znajduje się pokazowa kolekcja z najnowszymi odmianami roślin jagodowych, która została założona w 2021 roku.

Pole doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale o powierzchni prawie 19 ha pełni funkcję praktycznego terenu szkoleniowego nie tylko dla doświadczonych rolników, producentów rolniczych, pszczelarzy i doradców, ale także dla młodszych uczestników, takich jak uczniowie szkół rolniczych i studenci. Jest to miejsce, gdzie można zdobywać praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu rolnictwa. 

Strefa XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Minister rolnictwa Czesław Siekierski w sobotę wręczył puchary właścicielom zwierząt hodowlanych, które zdobyły czempionaty podczas XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. 

Adam Koloch odebrał puchar za tytuł superczempiona w kategorii bydło mięsne. Przedstawiciel Rolniczo-Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego został uhonorowany tytułem superczempiona w kategorii bydło mleczne, natomiast Grzegorz Koraczyński odebrał puchar za tytuł superczempiona w kategorii króliki.

Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

W niedzielę ogłoszono wyniki XXXII edycji ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. Wydawnictwa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwyciężyły w obu konkursowych kategoriach. Miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek zdobył pierwsze miejsce w kategorii najlepsze wydawnictwo periodyczne. Pierwsze miejsce w kategorii najlepsza publikacja tematyczna przyznano Katalogowi dobrych praktyk wodnych. 

Doradca Roku 2024

Podczas V Krajowych Dni Pola rozstrzygnięty został również „Konkurs Doradca Roku”. To również piąta edycja tego konkursu. Amelia Prorok z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy (DODR) zajęła trzecie miejsce i zdobyła tytuł Doradcy Roku 2024.

 

W przyszłym roku Krajowe Dni Pola zostaną zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. 

 

Źródło: www.dnipola2024.pl

Maria Semenowicz DODR, TPR
Red.