Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie dzierżoniowskim”

W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu dzierżoniowskiego zorganizowano wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie dzierżoniowskim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie dzierżoniowskim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Przedsiębiorstwa Komunalnego, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu dzierżoniowskiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu dzierżoniowskiego.

Pierwszego dnia, podczas części praktycznej, dr hab. Jacek Leśny, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom podstawowe zagadnienia meteorologiczne oraz pojęcia związane z retencją wodną. Uczestnicy dowiedzieli się jak poprzez obserwację określonych typów chmur, ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia opadów na danym terenie. Dodatkowo samodzielnie przećwiczyli obsługę Geoportalu oraz wyliczanie retencji korytowej i glebowej.

Drugiego dnia odwiedzono „Szyb Pokoju” w Jedlinie Zdroju, należący do systemu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. W trakcie zwiedzania omówiono wykorzystanie istniejącego pokopalnianego szybu do produkcji wody dla mieszkańców pobliskich terenów.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzenie na terenach Nadleśnictwa Wałbrzych poprzemysłowych zbiorników z kompleksu stawów w Głuszycy, które zostały zmodernizowane i będą wykorzystane do celów przeciwpożarowych. Krzysztof Barański – Sekretarz Nadleśnictwa, zaprezentował uczestnikom instalacje wodne oraz urządzenia piętrzące, które zostały zrealizowane w ramach małej retencji górskiej.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).