Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie ząbkowickim”

W dniach 19-20.09.2022 r. w Boguszowie Gorcach odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie ząbkowickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie ząbkowickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów powiatu ząbkowickiego, biura powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich, Politechniki Wrocławskiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu ząbkowickiego. 

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie nowoczesnych rozwiązań w tymże zakresie. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w odniesieniu do racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu ząbkowickiego. 

Pierwszego dnia, podczas zajęć praktycznych, dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. Uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, w tym z zagadnieniem ewaporacji, transpiracji, rozkładem czasowym i przestrzennym wielkości opadów, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prowadzący omówił także prognozowanie zasobów wodnych gleby.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili w Nadleśnictwie Wałbrzych, gdzie mogli zapoznać się z efektami realizacji projektów, mających na celu rozwój systemów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach leśnych. Sekretarz Nadleśnictwa Wałbrzych – Krzysztof Barański oprowadził uczestników po terenie leśnictwa Głuszyca i Jedlina Zdrój. 


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).


Bogdan Sucharski DODR