Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie bolesławieckim”

W dniach 9-10 listopada 2022 r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie bolesławieckim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie bolesławieckim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu bolesławieckiego.

Wyjazd studyjny miał na celu upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu, propagowanie nowoczesnych, sprzyjających środowisku metod gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także wymianę wiedzy, doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu – członkami Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego, ekspertami z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawicielami doradztwa rolniczego oraz rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich zainteresowanymi ww. tematem. 

Uczestnicy odwiedzili powiat lubański, położony w sąsiedztwie powiatu bolesławieckiego. Ideą wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk związanych z gospodarką wodną na terenach sąsiednich, stosunkowo blisko położonych, o podobnej strukturze, ukształtowaniu terenu i sytuacji hydrologicznej. 

Pierwszego dnia wyjazdu, w Motelu Łużyckim w Lubaniu, odbyły się zajęcia praktyczne. Dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, w tym z zagadnieniem ewaporacji, transpiracji, rozkładem czasowym i przestrzennym wielkości opadów, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prowadzący omówił także retencję wodną, w tym pozytywne i negatywne skutki występowania wody oraz prognozowanie zasobów wodnych gleby.

Drugi dzień uczestnicy spędzili na wyjeździe terenowym pn. „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Świeradów Zdrój”. Odwiedzili leśnictwo Olszyna oraz Leśny Kompleks Promocyjny, gdzie specjalista ds. edukacji leśnej – Katarzyna Męcina zapoznała uczestników z procesami budowy kaskadowych zbiorników retencyjnych oraz urządzeń pomocniczych. 

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Mirosław Ryś DODR